Elektroniczna skrzynka podawcza

Wnoszenie wniosków (podań) w  formie elektronicznej do organu administracji publicznej regulują zapisy art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl.

Adres skrytki do korespondencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku na platformie ePUAP jest następujący: /3beud250rb/skrytka

Akceptuje się następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:

- txt, doc, rtf, odt, pdf - dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne,

- xls, ods,csv - arkusze kalkulacyjne,

- gif, tif (tiff), jpg (jpeg) - dokumenty graficzne,

zip, rar, arj - do zmniejszenia objętości dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lutego 2016 21:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Panuszewski
Ilość wyświetleń: 697
24 lutego 2016 21:29 (Dariusz Panuszewski) - Zmiana treści zakładki.
24 lutego 2016 21:27 (Dariusz Panuszewski) - Zmiana treści zakładki.
24 lutego 2016 21:26 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie nowej zakładki.