Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Wykonuje zadania własne powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z obszaru pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku określa szczegółowo Statut oraz Regulamin Organizacyjny.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lutego 2016 21:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Panuszewski
Ilość wyświetleń: 1205
12 czerwca 2018 10:48 (Dariusz Panuszewski) - Zmiana treści zakładki.
12 czerwca 2018 10:48 (Dariusz Panuszewski) - Zmiana treści zakładki.
04 stycznia 2017 20:30 (Dariusz Panuszewski) - Zmiana treści zakładki.