Wykaz prowadzonych rejestrów

  • rejestr skarg i wniosków - znajduje się w Dziale Analiz, Planowania i Nadzoru Wewnętrznego.
  • rejestr aktów wewnętrznych - znajduje się w Dziale Analiz, Planowania i Nadzoru Wewnętrznego.
  • rejestr uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawach dotyczących funkcjonowania PCPR- znajduje się w Dziale Analiz, Planowania i Nadzoru Wewnętrznego
  • rejestr wniosków na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - znajduje się w Dziale Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej.
  • rejestr wniosków z zakresu likwidacji barier na potrzeby indywidualnych osób niepełnosprawnych - znajduje się w Dziale Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej
  • rejestr wniosków na turnusy rehabilitacyjne - znajduje się w Dziale Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej.
  • Rejestr danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzących rodzinny dom dziecka na podstawie upoważnienia Starosty Płockiego nr 186/2016 z dnia 26.08.2016 r. znajduje się w Dziale Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej.
  • rejestr decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej - znajduje się w Dziale Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej.
  • rejestr osób oczekujących na skierowanie do domu pomocy społecznej - znajduje się w Dziale Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lutego 2016 11:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Panuszewski
Ilość wyświetleń: 748
27 kwietnia 2017 11:32 (Dariusz Panuszewski) - Zmiana treści zakładki.
28 czerwca 2016 12:10 (Dariusz Panuszewski) - Zmiana treści zakładki.
26 lutego 2016 11:31 (Dariusz Panuszewski) - Zmiana treści zakładki.